Trung tâm CEDC: Khen thưởng em Ngô Thị Nguyên Hảo

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC); Quy chế tổ chức và hoạt động của Qũy Khuyến học Nhà giáo ưu tú Trần Chút thuộc Trung tâm CEDC; Xét kết quả học tập của em Ngô Thị Nguyên Hảo, học sinh lớp 8A Trường THCS xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ngày 09/05/2024, Giám đốc Trung tâm CEDC đã ký Quyết định số 25 QĐBD, về việc khen thưởng học sinh giỏi vượt khó hiếu học.

Quyết định ghi rõ: Tặng BẰNG BIỂU DƯƠNG của Trung tâm CEDC cho em Ngô Thị Nguyên Hảo, học sinh lớp 8A Trường THCS xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đạt thành tích học sinh giỏi vượt khó hiếu học năm 2023 – 2024.

Đồng thời chi từ nguồn kinh phí Qũy Khuyến học Nhà giáo ưu tú Trần Chút thuộc Trung tâm CEDC để tặng kèm BẰNG BIỂU DƯƠNG là 01 máy tính Laptop Dell Core i3 4005U/8GB RAM/120GB SSD/ LCD 14 inh, do Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất thử TP.HCM lắp ráp linh kiện nhập từ Mỹ. Trị giá 6.000.000đ (Sáu triệu đồng).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

BTV DIỆU LINH