09.04.2024 BẢNG CẬP NHẬT CÁC KHOẢN THU QUỸ KHUYẾN HỌC NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRẦN CHÚT  

NĂM 2020

 

STT

 

THU

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ

 

 

GHI CHÚ

1 50.000.000 VNĐ Trung tâm Phát triển

Giáo dục và Truyền thông

CK Ngày 13/10/2020
2 5.000.000 VNĐ Ông Đỗ Nam

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

CK Ngày 13/10/2020
3 1.000.000 VNĐ Ông Phạm Minh Hiền (Minh Hiền)

TP.Hồ Chí Minh

CK Ngày 14/10/2020
4 10.000.000 VNĐ TS.Phan Tử Phùng

Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Trung tâm CEDC – Hà Nội

CK Ngày 14/10/2020
5 10.000.000 VNĐ NB,Nhà thơ Trần Thế Tuyển

Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM

CK Ngày 14/10/2020
6 20.000.000 VNĐ Bà Trần Hồng Anh

Con gái NGƯT Trần Chút

CK Ngày 14/10/2020
7 2.000.000 VNĐ Ông Lê Thành Tô, Trưởng Ban NVTT 1 ThờiNet.VN – Hải Dương CK Ngày 14/10/2020
8 2.000.000 VNĐ Ông Nguyễn Công Hải

PGĐ Trung tâm CEDC

CK Ngày 14/10/2020
9 2.000.000 VNĐ Không ghi tên có Số GD gốc: 61500TT201029017 (17/10/2020 Ông Nguyễn Tấn Sang, CTV Ban TSĐT&TCSK nt zalo nhận là người gửi tiền) CK Ngày 16/10/2020
10 500.000 VNĐ Trương Văn Giang

CTV Kênh ThờiNet.VN

CK Ngày 17/10/2020
11 1.000.000 VNĐ Nguyễn Thị Thanh Vân

BTV Trung tâm CEDC

CK Ngày 17/10/2020
12 1.000.000 VNĐ Nguyễn Thanh Đỉnh

GĐ Chi nhánh Cty TVEL tại Cà Mau

Trưởng Ban Biên tập Kênh TVEL.VN

CK Ngày 17/10/2020
13 1.000.000 VNĐ Nguyễn Thiện Lân

CTV Ban TSĐT&TCSK

Tiền mặt

Ngày 18/10/2020

14 2.000.000 VNĐ Trần Xuân Tân Tiếng

CTV Ban TSĐT&TCSK

CK Ngày 19/10/2020
15 1.000.000 VNĐ NB,NV Phạm Quốc Toàn

Hội đồng Tư vấn Trung tâm CEDC

CK Ngày 21/10/2020
16 500.000 VNĐ Ông Huỳnh Ngọc Thu

(Diễn viên Dương)

CK Ngày 22/10/2020
17 1.000.000 VNĐ NB Phạm Đình Trọng

Hội đồng Tư vấn Trung tâm CEDC

CK Ngày 22/10/2020
18 2.000.000 VNĐ Ông Lê Minh

BTV Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN

CK Ngày 22/10/2020
19 3.000.000 VNĐ Nhóm CTV Kênh điện tử ThờiNet.VN

Tại Hà Tĩnh

 CK Ngày 23/10/2020
20 2.000.000 VNĐ Ông Lê Khắc Thành

PGĐ Trung tâm CEDC

CK Ngày 23/10/2020
21 500.000 VNĐ Ông Nguyễn Quốc Ý

CTV Trung tâm CEDC

CK Ngày 23/10/2020
22 500.000 VNĐ Bà Ngô Thị Dung

CTV Trung tâm CEDC

CK Ngày 24/10/2020
23 500.000 VNĐ Bà Vũ Thị Mai Diễm

CTV Trung tâm CEDC

CK Ngày 24/10/2020
24 1.000.000 VNĐ Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ban TSĐT&TCSK Trung tâm CEDC

CK Ngày 24/10/2020
25 1.000.000 VNĐ Ông Hà Văn Thanh

CTV Trung tâm CEDC

CK Ngày 25/10/2020
26 9.000.000 VNĐ NB Trần Khắc Nhường

TP.HCM

CK Ngày 16/11/2020
27 1.000.000 VNĐ Ông Mạnh Ngọc Hùng

Ủy viên Hội đồng Tư vấn

CK Ngày 18/11/2020
28 1.000.000 VNĐ Ông Nguyễn Quốc Ý

CTV tại TP.HCM

CK ngày 02/12/2020
29 4 máy tính latop trị giá 44.000.000 VNĐ Một Nhà giáo dấu tên

ở TP.HCM

Ngày 25/11/2020
30 6000 quyển tập loại 100 trang giấy cao cấp trị giá 42.000.000 VNĐ Một Nhà báo dấu tên

ỏ TP.HCM

Ngày 07/11/2020
31 200 cái cặp balo trị giá 33.000.000 VNĐ Một gia đình dấu tên

ở TP.HCM

Ngày 02/11/2020

 

NĂM 2021

 

STT

 

THU

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ

 

 

GHI CHÚ

1 1.000.000 VNĐ BS Trần Thị Phương Lan

TP.HCM

CK Ngày 14/01/2021
2 1.000.000 VNĐ Ông Lê Hữu Thủy

TP.HCM

CK ngày 17/01/2021
3 2.000.000 VNĐ Thượng tọa Thích Nhuận Quang

Quận 12, TP.HCM

CK ngày 22/01/2021
4 2.000.000 VNĐ Ông Tăng Hoàng Thạch

TP.HCM

CK ngày 31/01/2021
5 10.000.000 VNĐ Gia đình Cố NB Tôn Phúc

Nhơn Trạch, Đồng Nai

CK ngày 03/02/2021
6 1.000.000 VNĐ Ông Vũ Mạnh Phương

CTV

CK ngày 02/02/2021
7 10.000.000 VNĐ Gia đình Ông Ngô Văn Hiền

TP.HCM

Tiền mặt ngày 06/02/2021
8 13.000.000 VNĐ Gia đình Cố NB Tôn Phúc

Nhơn Trạch, Đồng Nai

CK ngày 26/10/2021

 

NĂM 2022

 

STT

 

THU

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ

 

 

GHI CHÚ

1 5.000.000 VNĐ Bà Trần Hồng Anh

Con gái NGƯT Trần Chút

CK Ngày 15/03/2022
2 7.000.000 VNĐ Ông Ngô Văn Hiền

TP.HCM

Tiền mặt ngày 06/02/2022
3 1.000.000 VNĐ Lê Văn Mạnh CTV Ban NVTT 1 CK Ngày 09/05/2022
4 1.000.000 VNĐ Nguyễn Hải Đăng CTV Ban NVTT 1 CK Ngày 09/05/2022
5 1.000.000 VNĐ Ngô Hải Nam CTV Ban NVTT 1 CK Ngày 09/05/2022
6 1.000.000 VNĐ Lê Xuân Suốt CTV Ban NVTT 1 CK Ngày 13/05/2022
7 500.000 VNĐ CTV Ban NVTT 1 CK Ngày 17/05/2022
8 5.000.000 VNĐ Bà Trần Hồng Anh

Con gái NGƯT Trần Chút

CK ngày 25/07/2022
9 1.000.000 VNĐ TS Nguyễn Thị Hợp

TP.HCM

Tiền mặt ngày 19/11/2022
10  1.000.000 VNĐ Gia đình cô giáo Trần Thùy Linh

Nha Trang

CK ngày 07/12/2022
11 10.500.000 VNĐ Nha khoa Tâm Đức Smile

(Bà Anna Nguyễn Thị Chung)

CK ngày 19/12/2022

 

NĂM 2023

 

STT

 

THU

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ

 

 

GHI CHÚ

1 5.000.000 VNĐ Bà Trần Hồng Anh

Con gái NGƯT Trần Chút

CK Ngày 20/01/2023
2 6.000.000 VNĐ Ông Ngô Văn Hiền

TP.HCM

Tiền mặt ngày 06/02/2023
3 500.000 VNĐ TS Nguyễn Thị Hợp

TP.HCM

Tiền mặt ngày 21/6/2023
4 1.000.000 VNĐ BS Trần Thị Phương Lan

TP.HCM

CK Ngày 20/6/2023
5 5.000.000 VNĐ Bà Trần Hồng Anh

Con gái NGƯT Trần Chút

CK Ngày 05/08/2023
6 1.000.000 VNĐ Ông Bùi Hữu Nhất

TP.HCM

CK Ngày 07/09/2023
7 2.000.000 VNĐ Ông Trần Quang Quyết

TP.HCM

CK Ngày 07/09/2023
8 1.000.000 VNĐ Ông Nhất Thiên Quân

TP.HCM

CK Ngày 07/09/2023
9 1.000.000 VNĐ Ông Nguyễn Ngọc Thắng

Bà Rịa – Vũng Tàu

CK Ngày 07/09/2023
10 1.000.000 VNĐ Ông Đặng Cơ Thạch

Bình Phước

CK Ngày 07/09/2023
11 200.000 VNĐ Hà Đăng Cường

TP.HCM

CK Ngày 12/09/2023
12 1.000.000 VNĐ Nguyễn Tấn Sang

TP.HCM

Tiền mặt ngày 17/09/2023
13 2.100.000 VNĐ Phùng Thị Thu Vân

TP.HCM

Tiền mặt ngày 13/10/2023

 

NĂM 2024

 

STT

 

THU

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ

 

 

GHI CHÚ

1 2.000.000 VNĐ BS Trần Thị Phương Lan

TP.HCM

CK Ngày 09/04/2024

*Cập nhật đến 14h30’ ngày 09/04/2024

Hồ Chí Minh, ngày 09/04/2024

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC ĐIỀU HÀNH QUỸ                                         

NGÔ VĂN HIỀN