Qũy KHNGƯT Trần Chút

09.04.2024 BẢNG CẬP NHẬT CÁC KHOẢN THU QUỸ KHUYẾN HỌC NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRẦN CHÚT  

9 Tháng Tư, 2024

NĂM 2020   STT   THU     TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ     GHI CHÚ 1 50.000.000 VNĐ Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông CK Ngày 13/10/2020 2 5.000.000 VNĐ Ông Đỗ Nam Tạp...

Trung tâm CEDC đồng hành chương trình tiếp sức đến trường ở xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh

8 Tháng Tư, 2024

Sáng ngày 8/4/2024, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông TPHCM (Trung tâm CEDC) cử đoàn cán bộ do thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn, cùng một số cán bộ,...

Trung tâm CEDC tặng quà học sinh vượt khó hiếu học ở Bù Đăng, Bình Phước

2 Tháng Tư, 2024

Hướng đến kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất Tổ quốc 30/4, và nhân dịp chuẩn bị kết thúc năm học 2023 – 2024. Ngày 01/4/2024, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC)...

TRUNG TÂM CEDC TẶNG QUÀ HỌC SINH VƯỢT KHÓ HIẾU HỌC VÀ HỘ GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN Ở TỈNH LÂM ĐỒNG

28 Tháng Ba, 2024

Thực hiện chương trình công tác hướng đến kỷ niệm Chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4. Tối ngày 26/3/2024, đoàn cán bộ Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC)...