KHCN ứng dụng

ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ

4 Tháng Ba, 2024

Hãy suy tưởng cẩn thận vì Tư tưởng sẽ biến thành Lời nói, Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời nói sẽ biến thành hành động, Hãy hành xử cẩn thận vì Hành động sẽ biến thành Thói quen, Hãy...

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi con người và của toàn xã hội

2 Tháng Hai, 2024

Có sức khỏe có hàng ngàn mong muốn Khi không có sức khỏe mong muốn lớn nhất là có được sức khỏe Thấu hiểu được những giá trị trên Lương y ưu tú “Tâm tài” Dương Ngọc Sơn đã theo...

Năm 2024, xây dựng 4 luật sửa đổi về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

26 Tháng Một, 2024

Theo ông Đỗ Thành Long, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), năm 2024 sẽ xây dựng luật/lập đề nghị xây dựng 4 Luật sửa đổi, trình Chính phủ 5 Nghị định liên quan đến khoa học...