ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ

Hãy suy tưởng cẩn thận vì Tư tưởng sẽ biến thành Lời nói,
Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời nói sẽ biến thành hành động,
Hãy hành xử cẩn thận vì Hành động sẽ biến thành Thói quen,
Hãy chú trọng Thói quen vì chúng hình thành Nhân cách,
Hãy chú trọng Nhân cách vì nó hình thành Số mệnh.
Số mệnh của ta sẽ là Cuộc đời của ta.
Và số mệnh của ta là do ta LỰA CHỌN.

BTV DIỆU LINH