Trung tâm CEDC: Khen thưởng cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC); Quy chế tổ chức và hoạt động của Qũy Khuyến học Nhà giáo ưu tú Trần Chút thuộc Trung tâm CEDC; Xét thành tích dạy học của cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên Trường Tiểu học xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ngày 13/05/2024, Giám đốc Trung tâm CEDC đã ký Quyết định số 26 QĐBD, về việc khen thưởng giáo viên dạy giỏi.

Tặng BẰNG BIỂU DƯƠNG của Trung tâm CEDC cho cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên Trường Tiểu học xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đạt thành tích giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh năm 2022 – 2023.

Đồng thời chi từ nguồn kinh phí Qũy Khuyến học Nhà giáo ưu tú Trần Chút thuộc Trung tâm CEDC để tặng kèm BẰNG BIỂU DƯƠNG là 01 máy tính Laptop Dell Core i3 4005U/8GB RAM/120GB SSD/ LCD 14 inh, do Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất thử TP.HCM lắp ráp linh kiện nhập từ Mỹ. Trị giá 6.000.000đ (Sáu triệu đồng).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

BTV TRÚC LINH