Trung tâm CEDC: Khen thưởng 2 em học sinh giỏi vượt khó hiếu học ở Đồng Nai

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC); Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Qũy Khuyến học Nhà giáo ưu tú Trần Chút thuộc Trung tâm CEDC; Xét kết quả học tập của học sinh. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Giám đốc Trung tâm CEDC đã ký Quyết định số 16 QĐBD/CEDC-GĐTT & Quyết định số 17 QĐBD/CEDC-GĐTT, về việc khen thưởng 2 em học sinh giỏi vượt khó hiếu học ở Đồng Nai.

Nhân dịp đón mừng Năm Mới Giáp Thìn 2024, ngày 4/2/2024 & 6/2/2024 Trung tâm CEDC sẽ cử đoàn cán bộ đến tận nhà tổ chức trao khen thưởng động viên 2 em học sinh giỏi vượt khó hiếu học nói trên.

LÊ THỊ DIỆU LINH/ĐS GDNN